आपल्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी केलेली गुंतवणूक हि सर्वोत्तम गुंतवणूक होय.

भारतातील पहिला ऑनलाईन व्यक्तिमत्वविकास कोर्स

  हा कोर्स का करावा   कोर्सचे अंतरंग
   
click here for download MAHITIPATRAK CLICK TO DOWNLOD AUDIO LECTURE
MEMBERS LOG IN CLICK HERE  
 
 
 
   
   
   
   
       
 

या कोर्समध्ये काय काय मिळणार !

 
                 
व्यक्तिमत्व मापन पत्रक.
माय फर्स्ट स्टेज
माय सेकंड स्टेज
 
 
प्रत्येक गुण विकसित करण्यासाठी मार्गदर्शन
मराठी, हिंदी मधून नोट्स मार्गदर्शन
व्हिडीओ मार्गदर्शन
ऑडीओ मार्गदर्शन
 
 
प्रत्येकास त्यांच्या व्यक्तिमत्वाप्रमाणे व्यक्तिशां मार्गदर्शन.
आत्मविश्वास कसा वाढवावा?
ध्येय कसे ठरवावे?
निर्णय कसे घ्यावेत?
 
 
स्मरणशक्ती विकास तंत्र.
स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन
मुलाखत तंत्र.
 
 
उद्योजकीय व्यक्तिमत्व विकास तंत्र.
एकाग्रता तंत्र.
आणि भरपूर काही...
 
                 
                 
 

कोर्सची मुख्य वैशिष्ट्ये

 
 
हवे तेव्हा शिका.
शिकण्याची साधी सोप्पी पद्धत.
 
 
 
 
मराठी सोबत हिंदी, इंग्रजी भाषेमध्ये मार्गदर्शन.
आयुष्यभर मार्गदर्शन.
 
 
 
 
अतिशय सोप्या नोट्स,
नेहमी नवनवीन व्हिडिओ अपडेट
 
 
 
 
ऑनलाईन लाईव्ह मार्गदर्शन.
अर्थार्जन करण्याची संधी.
 
         

SECOND COURSE OF JIVANSANJIVANI

ONLINE ENGLISH SPEAKING

 
जीवनसंजीवनीचा आगळा वेगळा दूसरा कोर्स

NEW ENGLISH SPEAKING COURSE

ऑनलाईन इंग्लीश स्पीकिंग कोर्स मराठी / हिन्दीमध्ये

इंग्रजी बोलायला शिका फक्त ३० दिवसांतच

 
 
कोर्सची मुख्य वैशिष्ट्ये
                 
EASY SPEAKING
सरावासाठी QUIZES
नेहमी नवनवीन PDF नोटस
 
 
प्रत्येक विषय विकसित करण्यासाठी मार्गदर्शन
मराठी, हिंदी मधून नोट्स मार्गदर्शन
व्हिडीओ मार्गदर्शन
ऑडीओ मार्गदर्शन
 
 
प्रत्येकास त्यांच्या LEVEL प्रमाणेव्यक्तिशां मार्गदर्शन.
आत्मविश्वास कसा वाढवावा?
अतिशय सोप्या नोट्स,
हवे तेव्हा शिका.
 
 
सर्व TENSE
स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन
मुलाखत तंत्र.
 
 
PERSONALITY GRUMMING
VOCABULARY
आणि भरपूर काही...
 
                 
                 
 

या कोर्समध्ये काय काय मिळणार !
 
 
 
             
Interrogative sentences                     
PictureSense                                              
नेहमी नवनवीन PDF नोटस
 
 
Helping verb+ auxiliary verbs             
     Passive Voice                                       
Reading ability                                     
SKYPE VIDEO CONFFERENCE
 
 
Parts of Speech                                    
Modals    + Conjunction                        
Conditional + article                        
SPEAKING MISTEKS
 
 
General sentences                               

Preposion+ Determinations                      

Degrees      
LETTER WRITING
 
 
USE OF TenseS IN SPEAKING       
VOCABULARY
आणि भरपूर काही...
आणि भरपूर काही...
 
                 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             
  How To Greet                   
Commonly Use Phrases/Sentences                                       
Attending Interviews
 
 
Helping verb+ auxiliary verbs             
        How To Respond                                  
      Pronunciation and Silent Letters In Words                  
Telephone Etiquette
 
 
Parts of Speech                                    
 Request, Order and Advice                      
Use Of Modals                    
 
 
General sentences                               

The Art Of Wishing     

Casual Conversation While Shopping     
spoken words accuracy
 
 
USE OF TenseS IN SPEAKING       
Posing And Answering Questions
Participating in Group Discussions
आणि भरपूर काही...
 
                 
                 
 

ENGLISH SPEAKING COURSE MEMBER LOG IN HERE

PERSONALITY DEVLOPMENT COURSE MEMBER LOG IN HERE

CLICK HERE MORE DETAILS ABOUT ENGLISH SPEAKING COURSE

CONTACT US

jivansanjivani